Sportmassage - AVO Sport- & Allround Massagethrapie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Sport-/Ontspannings massage


_____________________________________________________________________________________________________________

SPORTMASSAGE


Sport eist vaak zware belastingen van het lichaam. Als voorbereiding op belasting, en herstel na belasting heeft de sportmassage een belangrijke plaats in de begeleiding van de sportman veroverd. Niet alleen voor topsporters maar ook voor alle andere sportbeoefenaars is massage, mits vakkundig toegepast een bruikbaar hulpmiddel geworden. Een denkfout die vaak gemaakt wordt is, dat bijna iedereen denkt dat sportmassage alleen voor sportende mensen bedoeld is, maar werken kan soms een hele zware sport zijn en ook voor die “atleten” kan een sportmassage de oplossing zijn om in een goede conditie te blijven.


Sportmassage is in te delen in drie categorieën/doelen:


Preparatief :   Voorbereidend op de komende belasting

Preventief :    Blessurevoorkomend
Curatief :       Herstel van de toestand van het bewegingsapparaat

Het effect van de massage wordt bepaald door de intensiteit.

De intensiteit van de massage is afhankelijk van:

-  De kracht:

of druk die uitgeoefend wordt op bepaalde spiergroepen

-  De richting:

op het spiervezelverloop die van invloed is op de intensiteit van de prikkel

-  De snelheid:

moet over het algemeen rustig zijn

-  De tijd:

die bijdraagt in de effectiviteit van een massage

Er kan een keuze gemaakt worden in een deel- of algehele massage in een nader te bepalen tijdsduur.
 
Voor info: AVO-SportTherapie@kpnplanet.nl
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu